Fortrydelsesret når du handler som forbruger

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du køber vores produkter online eller via telefon. Handler du online, modtager du skriftlig orientering om din fortrydelsesret i e-mailen, der sendes til dig som bekræftelse på dit køb. I samme e-mail er der et link til en fortrydelses formular, som du er velkommen til at bruge, hvis du ønsker at træde tilbage fra dig køb.

Sådan fortryder du

Før din fortrydelsesfrist udløber, skal du skriftlig underrette DK Assistance om, at du har fortrudt købet. Ved henvendelse vedrørende fortrydelse, beder vi dig oplyse fakturanummer og registreringsnummer på det køretøj, som købet omfatter. Har køretøjet ikke noget registreringsnummer, gør du blot opmærksom på det.

Har du fortrudt? 

Fortrydelse af købet kan ske via link i e-mailen med din ordrebekræftelse. Linket fører til en online formular, som du udfylder.

Fortrydelse af købet kan sendes til e-mail:  kontakt@dkvejhjælp.dk.

Fortrydelse pr. brev skal brevet være poststemplet inden fristens udløb. Brevet sendes til:

DK Assistance, Navervej 16C, 7000 Fredericia

Det begrænser ikke din fortrydelsesret, at DK Assistance har udført assistancer inden fristens udløb. Assistancen vil i stedet blive faktureret efter gældende prisliste. Vær opmærksom på at assistancens pris kan være større end det købsbeløb, som du har krav på at få refunderet.

Har du spørgsmål vedrørende din fortrydelsesret, er du velkommen til at kontakte os på 69 69 74 99 eller sende en e-mail til kontakt@dkvejhjælp.dk.

Vi er klar til at hjælpe dig

Du er altid velkommen til at ringe til os

0

Skriv og tryk enter for at søge