F.A.Q.

Om Vejhjælpsabonnementer

Har du spørgsmål til vores vejhjælpsabonnementer, er du velkommen til at kontakte os på telefon 7070 2210 eller læse videre her på siden. Nogle kunder vil gerne købe online mens andre gerne vil tale med et ”rigtigt menneske” som en del af købsprocessen. Vi hjælper gerne hvis du ringer til os.

Hvad er Rødt Kort ordningen?

Har du tegnet en kaskoforsikring på dit køretøj hos et af de danske forsikringsselskaber, som er medlem af Rødt Kort-ordningen, har du ret til vejhjælp i udlandet. Du kan kontakte dit forsikringsselskab, for at finde ud af, om din kaskoforsikring er med i Rødt-Kort-ordningen. Vær opmærksom på, at Rødt Kort ikke dækker i det land, som køretøjet er indregistreret i. Du kan derfor ikke bruge det i Danmark, hvis du har et dansk indregistreret køretøj.

Følgende kaskoforsikrede køretøjer kan være dækket under Rødt Kort ordningen:

 • Personbil
 • Varebil
 • Campingvogn
 • Motorcykel
 • Knallert
 • EU-knallert (knallert 45)

Der kan være forskel på dækning afhængig af køretøjets art.

Hvis dit køretøj er kaskoforsikret gennem et forsikringsselskab, som er med i Rødt Kort ordningen, kan du få vejhjælp i udlandet via SOS International. Du behøver ikke længere have det fysiske Røde kort med. Du kan hente en Rødt Kort app til din smartphone på SOS’ hjemmeside https://www.sos.eu/da/roedt-kort/. Her kan du også anmelde skaden online. På ovenstående hjemmeside kan du læse mere om det røde kort, og om hvilke skadesituationer, du kan få hjælp. På det røde kort står der hvilke skadesituationer der er dækket, hvad assistancen består i, samt telefonnummeret til SOS-kontoret i København.

Muligheder for assistance under Rødt Kort ordningen omfatter blandt andet:

 • Vejhjælp på skadestedet
 • Bugsering
 • Hotel og nødvendig lokaltransport
 • Udlejningsbil
 • Hjemrejse
 • Hjemtransport af køretøj
 • Fremskaffelse og forsendelse af reservedele
 • Forsikringen omfatter de personer, som rejser med køretøjet, dog ikke personer som er opsamlet under kørslen (blaffere).

Den fysiske udgave at det røde SOS-kort er til dels overtaget af ovenstående app, men hvis du gerne vil have kortet med i fysisk form, kan du enten printe ét fra SOS’ hjemmeside eller kontakte dit kaskoforsikringsselskab og bede dem sende dig et eksemplar.

 

Hvad er det grønne kort?

​Kører du kun indenfor EU behøver du ikke medbringe det grønne kort som bevis på at dit køretøj har ansvarsforsikring. Din danske ansvarsforsikring på enten din bil eller motorcykel gælder i alle EU-lande. Det betyder, du ikke behøver at gøre noget, når der sidder en gyldig, dansk nummerplade på din bil. En gyldig nummerplade er i sig selv bevis nok for, at du har tegnet ansvarsforsikring på dit køretøj. Det er dermed ikke nødvendigt at medbringe det grønne kort ved kørsel inden for EU’s grænser samt i Norge, Island, Schweiz, Andorra og Serbien. Har du behov for at medbringe det grønne kort, kan det fås ved at kontakte dit forsikringsselskab.

På DFIMs hjemmeside kan du læse mere om, hvor du skal bruge det grønne kort som bevis på at dit køretøj er dækket med ansvarsforsikring.

https://dfim.dk/dansk/dfim/Sider/Det-grønne-kort.aspx

DFIM understreger, at det er yderst vigtigt, at sikre sig en kopi af det grønne kort fra modparten, hvis man er involveret i et uheld med et køretøj fra ét af de lande som er nævnt på ovenstående DFIM webside, som et land, hvor det grønne kort er obligatorisk.

Dækker et vejhjælpsabonnement et behov, som var kendt på tegningstidspunktet.

Nej! Du kan ikke tegne en forsikring efter at huset er brændt ned. På samme måde kan du ikke tegne et vejhjælpsabonnement efter bilen er gået i stå og så få hjælp. Det er ikke fair overfor de andre, som har tegnet et abonnement. Så tegn et vejserviceabonnement før uheldet er ude. Vores abonnementer dækker ikke assistancebehov, som var kendt på tidspunktet for tegning af vejhjælpsabonnementet. Du kan ikke vente med at tegne et autohjælpsabonnement til bilen er brudt ned eller ikke vil starte. Vi kan sagtens hjælpe dig i disse situationer, men så beder vi om betaling for udført assistance. Får du behov for akut vejhjælp eller transport af dit køretøj kan du kontakte os på 7070 2210. I langt de fleste situationer kan vi give dig tryghed med en fast pris. I henhold til abonnementsbetingelserne har vi ret til at opsige et abonnement ved påvist misbrug eller forsøg på misbrug.

Hvad betyder »fair vejhjælpsabonnement«

Et vejhjælpsabonnement er beregnet til autoassistance for køretøjer, der anvendes til normale transportbehov, og hvor assistancebehovet ikke er fremprovokeret af ulovlige handlinger.  Ligeledes dækker et abonnement ikke et nedbrud, som var kendt på tidspunktet for købet af abonnementet. Vores abonnementer (vejhjælp) dækker derfor f.eks. ikke ved:

 • Køretøjer som anvendes til deltagelse i rallys
 • Køretøjer som anvendes til motororienteringsløb
 • Køretøjer der anvendes til manøvreprøver eller lignende
 • Kørsel fra et værksted til et andet værksted
 • Kørsel af køretøj til skrot
 • Uheld forårsaget af kørsel med overlæs
 • Skader forvoldt ved grov uagtsomhed
 • Skader opstået i forbindelse med kørsel i narko- eller spirituspåvirket tilstand
 • Skader som var kendte på tidspunktet for købet af abonnementet

Undtagelserne er valgt, fordi abonnementer er en slags skadeforsikring, som vi ønsker at gøre fair for alle. Vi mener ikke, at det er fair at forsikre ovenstående transportbehov. Hvis du vil have kørt din bil i et af ovenstående tilfælde, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 70 22 10 og få en fast pris, eller læse mere om vores transportløsninger under punktet »Uden abonnement«. Ved påvist misbrug eller forsøg på misbrug af abonnementet, har DK Assistance ret til at opsige abonnementet.

Har jeg selvrisiko under mit abonnement?

En del af begrebet »fair vejhjælpsabonnement« er at abonnenterne vedligeholder deres køretøj, således at det er i rimelig god stand. Når et køretøj har modtaget nedbrudsassistance, som er forårsaget af manglende periodiske eftersyn og vedligehold, skal fejlen udbedres. Såfremt den samme fejl gentagne gange forårsager rekvisition af assistancer, kan vi opkræve et beløb i selvrisiko. Ved direkte mislighold af køretøjet kan vi opsige dit abonnement. En række assistancer, som kan henføres til den samme årsag, kan være tegn på mislighold af køretøjet.

Er min trailer dækket af bilens vejservice abonnement?

Nej din trailer er ikke dækket under bilens vejhjælpsabonnement. For at traileren er forsikret, skal du tegne et trailerabonnement. Der er to forhold hvor du kan få brug for et trailerabonnement. Det ene tilfælde er, at du kører med din trailer efter bilen og din bil så får behov for bugsering under et autohjælpsabonnement. Da traileren ikke er dækket af bilens abonnement, vil den ikke blive bugseret sammen med bilen, med mindre du betaler særskilt for bugsering af traileren. Det andet tilfælde er, at traileren ikke er dækket, hvis det er traileren som har nedbrud. For at sikre din trailer bugsering skal du tegne et særskilt vejhjælpsabonnement til din trailer.

Jeg har trailerabonnement, skal jeg så selv aflæsse min trailer forud for bugsering?

Ja måske! DK Assistance kan forlange at en trailer bliver aflæsset, før vi kan transportere den. Kører du med en hestetrailer, skal hesten aflæsses før vi må bugsere din trailer. Det gælder generelt for dyr på en trailer, at de skal aflæsses inden traileren kan bugseres. Læsning og losning af trailer er ikke indeholdt i et trailer abonnement. Ligeledes er videretransport af dyr i en trailer ikke dækket af dit abonnement. DK Assistance er behjælpelig med at finde løsninger for læsning og losning, men du skal selv betale for det.

Er min campingvogn dækket af bilens vejservice abonnement?

Nej din campingvogn er ikke dækket under bilens vejhjælpabonnement. For at campingvognen er forsikret, skal du tegne et vejhjælpsabonnement til campingvognen. Der er to forhold hvor du kan få brug for et vejserviceabonnement til din campingvogn. Det ene er, at du kører med din campingvogn efterspændt din bil og det er din bil som får behov for bugsering under et vejhjælpsabonnement. Da campingvognen ikke er dækket af bilens abonnement, vil den ikke blive bugseret sammen med bilen, med mindre du betaler særskilt for bugsering af campingvognen. Campingvognen er heller ikke dækket under bilens vejhjælp, hvis det er campingvognen, som har nedbrud. For at sikre bugsering af din campingvogn, skal du tegne et vejhjælpsabonnement til din campingvogn.

Hvor lang tid dækker mit autohjælpsabonnement?

DK Assistance sælger abonnementer med en løbetid på 12 mdr. fra tegning. Køber du abonnementer som forbruger, har du imidlertid ret til at opsige dit vejhjælpsabonnement efter 5 mdr. fra ikrafttrædelse med 1 måneds opsigelsesperiode. Det betyder, at dit abonnement altid vil løbe i minimum 6 måneder. Til forbrugere refunderer vi overskydende abonnementspræmie eventuelt fratrukket et mindre behandlingsgebyr. Herefter vil forbrugeren ikke længere være dækket med vejhjælp.

Kan jeg opsige mit autohjælpsabonnement?

Opsigelsen af et abonnement skal ske skriftligt. Du kan bruge vores online formular, eller du kan sende en e-mail til bogholderi@dkassistance.dk. Den sidste mulighed er at sende opsigelsen med brevpost.

Kan jeg ringe og opsige mit abonnement over telefonen?

Nej, som udgangspunkt kan du ikke ringe og opsige dit abonnement per telefon. Opsigelse kan ske via vores online formular, via e-mail til bogholderi@dkassistance.dk eller per brev til vores adresse, som du finder under fanen »Kontakt os«.

Kan DK Assistance opsige mit abonnement?

Et vejhjælpsabonnement er en slags skadeforsikring, der dækker en række hændelser, som ikke er tilsigtet skal ske. Ved påvist misbrug eller ved forsøg på misbrug, eller ved mislighold af køretøjet, som abonnementet dækker, kan DK Assistance opsige dit abonnement med 14 dages varsel. Eksempler på mislighold kan være:

 • Manglende betaling for abonnementet
 • Manglende vedligehold af køretøjet
 • Abonnenten har bevidst givet DK Assistance fejlagtige oplysninger
 • Abonnenten har bevidst givet mangelfulde vigtige oplysninger
 • Påvist misbrug eller forsøg på misbrug

Hvorfor opkræver I skadesforsikringsafgift på vejhjælpsabonnementer?

Abonnementspriserne i vores web-butik indeholder 1,1 % skadesforsikringsafgift. Ved online køb her på siden vil du kunne se størrelsen af afgiften ved at lægge abonnementet i kurven. Du får dermed fuld indsigt i prisens sammensætning, inden du bliver bedt om at betale for købet af et abonnement.

DK Assistance opkræver afgiften for staten ifølge skadesforsikringsafgiftsloven. Skadesforsikringsafgift blev indført i juli 2015. Det skete ved en ændring i skadesforsikringsloven, der medførte at vejhjælpsabonnementer blev anset for at være en slags skadeforsikringer. Det betyder samtidigt at abonnementer er fritaget for moms.

Hvordan sammenligner man abonnementer?

Der findes flere forskellige typer autoassistance abonnementer på det danske marked. Det er ikke altid nemt at finde ud af hvilke typer hændelser, de enkelte abonnementer dækker.

I nogle typer af abonnementerne er dækning af hændelser opdelt i to abonnementer: Et mobilitetsabonnement og et vejhjælps(tillægs)abonnement. Opdeling af abonnementer foretages f.eks. for abonnementer solgt igennem et værksted, hvor værkstedet ønsker at dække teknisk nedbrud på bilen, som en service til deres kunde. Abonnementet giver dig ret til at blive bugseret tilbage til det værksted, som har solgt eller sponsoreret abonnementet.

Hvad er et mobilitetsabonnement?

Et mobilitetsabonnement kan være et slags nedbrudsabonnement. Den dækker, hvis der sker et teknisk uheld med bilen. Det er som regel et værksted eller bilforhandler, der sikrer kundens mobilitetsservice. Har køretøjet teknisk nedbrud vil det typisk blive bragt tilbage til det værksted, som har sikret kunden mobilitetsabonnementet. Der er forskellige variationer i markedet mht. hvilke typer af uheld, som er dækket under et mobilitetsabonnement. Det er ikke sikkert at strømsvigt, starthjælp og punktering er dækket af et mobilitetsabonnement. Modsat er der også eksempler på, at et mobilitetsabonnement giver ret til fuld dækning mht. autohjælp. Det er derfor vigtigt at tjekke abonnementsbetingelser for at vide, hvilke hændelser som er dækket. DK Assistance sælger kun fuldt dækkende vejhjælpsabonnementer direkte til slutbrugerne.

Hvad er et Vejhjælps-(tillægs)-abonnement, som er solgt sammen med et mobilitetsabonnement?

Vejhjælps-(tillægs)-abonnement er et tillægsabonnement til mobilitetsservice. Det dækker som hovedregel resten af ydelserne fra mobilitetsservice og op til et fuldt dækkende abonnement. Det kan derfor være nødvendigt at tegne begge abonnementer for at være dækket for alle typer af hændelser, der er inkluderet i et fuldt vejhjælpsabonnement.

Eksempler på ydelser, som kan være inkluderet i et tillægsabonnement er hændelser, hvor man som bilist selv laver en fejl. Det kan f.eks. være fritrækning, tanke benzin på en dieselbil, glemmer sine nøgler i bilen, skader opstået på ruder m.v. (ikke udtømmende).

I nogle tilfælde benævnes et fuldt-dækkende abonnement, som mobilitetsservice (dækker alle hændelser såvel tekniske nedbrud som andre hændelser). Det kan derfor være svært at generalisere over alle kombinationer af mobilitetsservice og vejhjælps(tillægs)abonnementer. Abonnementerne i vores web-butik er fuldservice-abonnementer.

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 70 70 22 10, hvis du har spørgsmål til abonnementet og hvilke ydelser, der er inkluderet i vores dækning.

Har jeg ret til fortrydelse ved køb på Internettet eller via telefon?

I henhold til Lov om Forbrugeraftaler har forbrugere fortrydelsesret, hvis vejhjælpsabonnementet er tegnet via internet eller telefon. Det kaldes distancesalg.  Fortrydelsesretten gælder kun, når du handler som forbruger. Fristen er på 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du modtog skriftlig besked om, at aftalen var indgået. Når du køber vejhjælp på abonnementsvilkår via vores hjemmeside, modtager du en e-mail bekræftelse. Heri oplyser vi dig om din fortrydelsesret, samt henvisning til en formular, som du kan bruge, hvis du vil benytte dig af fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten gælder ikke automatisk køb til erhvervsmæssige formål. Men har du som erhvervskunde købt et forkert abonnement, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 70 22 10.

Sådan fortryder du køb af autoassistance på abonnementsvilkår

Hvis du vil fortryde købet af et vejhjælpsabonnement hos DK Assistance, skal du før fortrydelsesfristen udløber, underrette DK Assistance om, at du har fortrudt aftalen. Det skal ske skriftligt til os. Har du købt online på vores hjemmeside får du en e-mail, som bekræfter købet. I den er der et link til en formular, som du er velkommen til at benytte. Alternativt kan du fortryde enten via e-mail, via vores online formular eller via brev. Husk at oplyse registreringsnummer, telefonnummer, samt dine øvrige kontakt detaljer.

Ønsker du at give DK Assistance besked om din fortrydelse pr. e-mail kan det ske på:

kontakt@dkassistance.dk

Giver du os besked via brevpost, er det tilstrækkeligt, at brevet er poststemplet (afsendt) inden fristens udløb.

Det begrænser ikke din fortrydelsesret, at DKA har udført assistancer eller transporten inden fristens udløb. Assistancen vil i stedet blive faktureret efter gældende listepriser.

 Kan jeg få assistance eller transporteret mit køretøj uden et vejhjælpsabonnement?

DK Assistance tilbyder at transportere din bil i de tilfælde, hvor du ikke er dækket af et vejhjælpsabonnement. Et vejhjælpsabonnement er en slags skadeforsikring, der dækker en række uheld, som ikke er tilsigtede. Der kan opstå behov for transport af et køretøj, som ikke er dækket af et abonnement. I de tilfælde kan vi tilbyde transport mod betaling. Jo mere fleksibilitet mht. hvornår dit køretøj skal transporteres, desto bedre pris kan vi tilbyde.

 

Har DK Assistance udrykningstilladelser?

Dk Assistance har udrykningstilladelse til at komme hurtigere frem i forbindelse med autoassistancer, som er forårsaget af færdselsuheld. Det betyder, at vi hurtigere kan komme frem ved f.eks. færdselsuheld, hvor køretøjet holder til fare for den øvrige trafik.

Hvad er »akut vejhjælp« uden abonnement?

Er din bil gået i stå uden du har et abonnement, kan vi tilbyde vejservice (autohjælp) mod kontant betaling. Du har måske været involveret i et færdselsuheld og har brug for akut vejhjælp. Eller du skal have transporteret dit køretøj her-og-nu. Vi kalder det for »Akut vejhjælp«. Står du i denne situation ringer du blot på tlf. 70 70 22 10. Ved »Akut vejhjælp« tilstræber vi, at være fremme indenfor 60 minutter under normale vej- og vejrforhold.

Hvad er »samme dag vejhjælp« uden abonnement?

Vi tilbyder ligeledes transport af dit køretøj op til 3.500 kg. indenfor samme dag, som du bestiller transporten. Ønsker du et tilbud er du velkommen til at ringe på tlf. 70 70 22 10. På de fleste opgaver kan vi afgive et fast tilbud. Hvis det ikke haster, kan du overveje vores »God tid transport«

Hvad er »God tid transport«?

Har du god tid til at få transporteret dit køretøj, kan vi som regel tilbyde at flytte den til en lavere pris end hvis du har behov for at få den flyttet samme dag, som du bestiller transporten. Det er fordi, at vi har tid til at planlægge transporten, så den passer bedre ind i vores kørselsmønster. Det sparer brændstof og begrænser CO2 udslip. Det er dermed godt for miljøet og godt for din pengepung. Ved »god tid transport« har DK Assistance op til 4 dage (96 timer fra bestilling) til at flytte køretøjet i.

Typiske situationer hvor »God tid transport« kan benyttes er:

 • Transport af bil uden vejhjælpsabonnement
 • Transport af bil til skrotning
 • Transport af bil mellem værksteder

 Hvad er »Ekstra god tid transport«?

Har du ekstra god tid til at få transporteret dit køretøj, kan vi som regel tilbyde at flytte den til den bedste pris. Ved »ekstra god tid transport« har DK Assistance over 4 dage (over 96 timer fra bestilling) til at flytte dit køretøj. For situationer se venligt »God tid transport«.

Hvor længe går der før hjælpen er fremme? 

Under normale vejr- og vejforhold bestræber vi os på at være fremme på under 60 minutter, med mindre andet er aftalt.

 Kan jeg skifte abonnement til et andet lignende køretøjer? 

Ja, du skal bare ringe ind og oplyse registreringsnummer på køretøjerne. Fx kan man skifte fra en Privat Bil til en anden Privat Bil. Derudover skal vi meget gerne have det på skrift, så skriv meget gerne en e-mail til bogholderi@dkassistance.dk

Vi er klar til at hjælpe dig

Du er altid velkommen til at ringe til os

0

Skriv og tryk enter for at søge