Fortrydelsesret når du handler som forbruger

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du køber vores produkter online eller via telefon. Handler du online, modtager du modtager skriftlig orientering om din fortrydelsesret i e-mailen, der sendes til dig som bekræftelse på dit køb. I samme e-mail er der et link til en fortrydelses formular, som du er velkommen til at bruge, hvis du ønsker at træde tilbage fra dit køb.

Sådan fortryder du

Før din fortrydelsesfrist udløber, skal du skriftlig underrette DK Assistance om, at du har fortrudt købet. Ved henvendelse vedrørende fortrydelse, beder vi dig oplyse fakturanummer og registreringsnummer på køretøj, som købet omfatter.  Har køretøjet ikke noget registreringsnummer, gør du blot opmærksom på det.

Har du fortrudt? 

Fortrydelse af købet kan ske via link i den e-mail du modtog, som bekræftelse på dit køb. Linket fører til en online formular, som du blot udfylder.

Fortrydelse af købet kan sendes til e-mail:  kontakt@dkvejhjaelp.dk.

Ved fortrydelse af købet pr. brev, skal brevet være poststemplet inden fristens udløb. Brevet sendes til:

DK Assistance – Nordensvej 1, 7000 Fredericia

Det begrænser ikke din fortrydelsesret, at DK Assistance har udført assistancer inden fristens udløb. Assistancen vil i stedet blive faktureret efter gældende prisliste. Vær opmærksom på, at assistancens pris kan være større end det beløb, som du krav på at få tilbagebetalt, hvis du fortryder.

Har du spørgsmål vedrørende din fortrydelsesret, er du velkommen til at ringe til os på 70 70 22 10 eller sende en e-mail til kontakt@dkvejhjaelp.dk.

0

Skriv og tryk enter for at søge